Olsztyn. Ratusz promuję „kronikę” miasta

W 1903 roku, w związku ze zbliżającym się jubileuszem 550-lecia założenia Olsztyna, władze miejskie zleciły Hugonowi Bonkowi napisanie monografii miasta. Mimo krótkiego, zaledwie kilkumiesięcznego okresu, który miał do dyspozycji, zakończył on dzieło, pt. „Beiträge zur Geschichte Allensteins Festschrift zum 550-järigen Stadtjubiläum”, czyli „Przyczynek do historii Olsztyna: Księga pamiątkowa z okazji 550-lecia założenia miasta”.

Do dziś Olsztyn nie posiada monografii w języku polskim, która mogłaby równać się z wielotomowym dziełem Bonka. W ramach popularyzacji różnorodności kulturowej miasta, dzięki dofinansowaniu samorządu, Towarzystwo Naukowe Pruthenia podjęło się przetłumaczenia z języka niemieckiego i wydania pierwszej części książki Hugona Bonka „Darstellung der Geschichte Allensteins Die ermländis che Zeit (1353 bis 1772)”, pierwotnie opublikowanej w Olsztynie w 1930 roku.

 

Promocja książki odbędzie się 9 marca o godz. 18.00 w olsztyńskim urzędzie. Spisaną na początku XX wieku „Historia Olsztyna 1352–1772” przetłumaczono na język polski niespełna sto lat po jej wydaniu.

– To nie tylko „kronika” miasta, przedstawiająca w porządku chronologicznym i w oparciu o teksty źródłowe, wydarzenia związane z Olsztynem – czytamy we wstępie do publikacji. – To również książka refleksyjna, bogata w komentarze, miejscami bardzo osobista.

Literackie spotkanie połączone będzie z koncertem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej. W trakcie wydarzenia rozlosowane będą bezpłatne egzemplarze książki. Wstęp na wydarzenie jest wolny.