Kampania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów realizuje kampanię, która ma na celu podniesienie świadomości i uwrażliwienie osób starszych, które mogą stać się ofiarami nieuczciwej sprzedaży bezpośredniej.

 

Kampania UOKiK "Seniorze, uważaj na nieuczciwych sprzedawców"

W ostatnim czasie obserwujemy coraz liczniejsze przypadki szczególnie szkodliwych praktyk stosowanych przez niektórych alternatywnych operatorów telefonii stacjonarnej, sprzedawców energii elektrycznej oraz sprzedawców bezpośrednich oferujących towary i usługi inne niż wymienione. Ich przedstawiciele, w kontaktach telefonicznych bądź osobistych proponują konsumentom zawarcie umowy, często wprowadzając ich jednak w błąd co do warunków oferowanej umowy, a nawet co do tożsamości oferenta. Szczególnie narażone na negatywne skutki tych praktyk są osoby starsze.

 

Zasady bezpieczeństwa dla seniorów

 

Oszustwa seniorów – na co zwrócić uwagę

W odpowiedzi na sytuację, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kampanię mającą na celu edukacje osób starszych w temacie sprzedaży bezpośredniej. W ramach projektu seniorzy mają otrzymać wiedzę na temat sposobów działania nieuczciwych sprzedawców, a także dowiedzieć się, jak reagować podczas wizyt sprzedawców w domach. W specjalnie przygotowywanych materiałach promocyjnych organizatorzy akcji prezentują przykładowe sposoby działania nieuczciwych sprzedawców oraz przedstawiają porady, jakie powinien otrzymać Senior (60+).


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd