Głazy pod specjalną ochrona

   • Siedem drzew i cztery głazy narzutowe już niebawem mogą być objęte specjalną ochroną
  • Radni zdecydują, czy lista olsztyńskich pomników przyrody zostanie poszerzona
  • Według inicjatorów – uczniów ZSB nazwą przyszłego pomnika będą „Warmińskie eratyki” 

Siedem drzew i cztery głazy narzutowe już niebawem mogą być objęte specjalną ochroną. Radni zdecydują, czy lista olsztyńskich pomników przyrody zostanie poszerzona.

– Z propozycją uznania głazów za pomnik przyrody wystąpił Zespół Szkół Budowlanych – mówi dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta, Zdzisław Zdanowski. – Działanie ma zatem wymiar edukacyjny i pedagogiczny.

Uczniowie ZSB , w szczególności klas architektury i krajobrazu interesują się geologią. Z inicjatywy młodzieży na terenie szkoły powstał geoogród. Zorganizowali również konkurs na nazwę przyszłego pomnika przyrody, który zdaniem społeczności uczniowskiej będzie nazywany „Warmińskimi eratykami”.

Grupa głazów narzutowych składa się z sześciu egzemplarzy, zlokalizowanych przy ul. Obiegowej. Głazy wykopano w trakcie budowy traktu. Cztery z nich zasługuje na objęcie ochroną. Jeśli radni zaakceptują propozycję będzie to pierwszy pomnik przyrody nieożywionej w Olsztynie.

Na decyzję radnych czeka również siedem drzew, w tym buki pospolite i dęby szypułkowe. Są to drzewa zlokalizowane w Parku Podzamcze, skwerze przy LO nr 1, przy Szkole Mistrzostwa Sportowego oraz w Parku przy ul. Metalowej. W przyszłości, w Olsztynie, drzew objętych ochroną może być więcej. Wydział Środowiska UM planuje dołączenie do listy kolejnych, m.in. zlokalizowanych na terenie Kortowa.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd