Ostrów Wielkopolski. Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Ostrowski Komitet Rewitalizacji to gremium stanowiące forum współpracy ostrowian z samorządem w sprawach dotyczących zarówno przygotowania, jak również prowadzenia i oceny postępu rewitalizacji. Zadaniem komitetu jest pełnienie roli opiniodawczo-doradczej wobec prezydenta miasta.

W trakcie pierwszego posiedzenia OKR w ostrowskim Ratuszu został wybrany przewodniczący gremium, którym został Mateusz Nycek oraz jego zastępca, na którego wskazano Dariusza Perza.

 

Ostrowski Komitet Rewitalizacji liczy w sumie 13 osób, w jego składzie znajdują się – oprócz wskazanych powyżej przewodniczącego i zastępcy – Witold Banach, Andrzej Dąbrowski, Przemysław Gruszecki, Andrzej Jakubek, Grzegorz Jędrzejak, Stanisław Kawiński, Józef Kozan, Piotr Lepka, Ewa Joanna Róg, Karol Szczepaniak oraz Milena Tacik. W pierwszym spotkaniu uczestniczył zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Jakub Szczurek, który uroczyście wręczył każdemu członkowi akt powołania.

 

– Z pierwszego spotkania komitetu wynika, że poza pełnieniem funkcji opiniodawczej, jego członkowie chcą stworzyć pole do bezpośrednich relacji z mieszkańcami. To znakomite podejście do tego zagadnienia, ponieważ to właśnie mieszkańcy dysponują pomysłami dotyczącymi przeprowadzenia procesu rewitalizacji w ich osiedlach – mówi Jakub Szczurek.

Podczas spotkania zostały poruszone kwestie związane z szeroko rozumianym procesem rewitalizacji, ale także zagadnienia dotyczące całego miasta. Członkowie komitetu mieli możliwość zadawanie pytań na temat planowanych w mieście inwestycji.