Ewenement w skali kraju

   • Prezydent Jarosław Górczyński podpisał umowy z ostrowieckimi spółdzielniami
  • Dzięki temu zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja parku
  • Taka współpraca miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi to ewenement w skali kraju 

Prezydent Jarosław Górczyński podpisał umowy na realizację projektów inwestycyjnych z ostrowieckimi spółdzielniami – „Krzemionki” i Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową. Dzięki temu zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja parku na terenie osiedla XXV-lecia, a na Rosochach nowe parkingi, siłownie i place. Inwestycje te zostaną zrealizowane niebawem dzięki współpracy gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Krzemionki” oraz Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową.

– Podjęliśmy się pilotażowego projektu polegającego na tym, że z puli pieniędzy unijnych wydzieliliśmy część środków finansowych dwóm spółdzielniom mieszkaniowym – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – W ramach dobrej współpracy z zarządami spółdzielni mieszkaniowych OSM i „Krzemionki” możemy zrealizować taki projekt. Skorzystają na tym przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta. Spółdzielnie mieszkaniowe mają tereny, których są właścicielami, ale przecież tam mieszkają mieszkańcy Ostrowca. Z dużej puli pieniędzy jakie otrzymało nasze miasto na rozwój i inwestycje wydzieliliśmy fundusze dla Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”. Obie spółdzielnie otrzymają po 800 tysięcy złotych. Dziękuje Panu naczelnikowi Dominikowi Smolińskiemu i jego pracownikom za napisanie dobrych wniosków dzięki, którym dzisiaj możemy podpisać umowy partnerskie między miastem a spółdzielniami mieszkaniowymi – dodaje.

Dzięki tak dużym dotacjom od miasta zostanie zrealizowanych szereg inwestycji z korzyścią dla mieszkańców ostrowieckich osiedli. Należy podkreślić, że tak dobra współpraca miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi to ewenement w skali kraju.

„PROJEKT Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” zrealizowany zostanie do dnia 30 września 2021 r. Wartość projektu to 34 853 239,46 zł.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd