Zawiązanie Pilskiego Klastra Energetycznego

 

11 września w Urzędzie Miasta podpisane zostało porozumienie o zawiązaniu Pilskiego Klastra Energetycznego, którego celem jest stworzenie samowystarczalnej energetycznie gminy. Będzie to możliwe poprzez rozbudowę wewnętrznych źródeł energii. Klaster utworzyły: Gmina Piła, GWDA spółka z o.o. w Pile, Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. w Pile, FOTOWOLTAIKA PIŁA Sp. z o.o. w Pile oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.

Partnerzy Klastra w ramach podpisanego Porozumienia zobowiązali się do współpracy w zakresie transferu wiedzy, wdrażania innowacyjnych, przyjaznych środowisku technologii. Działania te przełożą się na wzmocnienie konkurencyjności podmiotów tworzących klaster w zakresie związanym z branżą energetyczną, ze szczególnym naciskiem na pozyskanie energii odnawialnej.

Stworzenie Klastra umożliwi m.in. ubieganie się przez Fotowoltaika Piła sp. z o. o. o uzyskanie środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW. W przypadku uzyskania tego dofinansowania powstałaby w Pile jedna z największych tego typu farm fotowoltaicznych w Polsce.

Ideą klastrów energetycznych jest zaspokojenie ciągle rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną przy udziale odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym rozwoju lokalnej gospodarki.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd