Płock. Konsultacje społeczne w sprawie czystości i porządku w mieście

Prezydent Miasta Płocka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

Mogą w nich wziąć udział wszyscy mieszkańcy Płocka oraz właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) położonych na terenie miasta Płocka.

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w zakładce Konsultacje społeczne.

Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców ze zmianami, jakie zostały wprowadzone w gminnym systemie gospodarowania odpadami, w szczególności dotyczącymi sposobu segregowania w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, które wynikają z wchodzącego w życie od 1 lipca 2017 r. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów i orzeczeń sądów administracyjnych.

Opinie, propozycje i uwagi do projektu uchwały mogą być zgłaszane drogą mailową na adres info@plock.eu lub na piśmie skierowanego do Oddziału Gospodarowania Odpadami w Wydziale Kształtowania Środowiska w terminie do 24 lutego 2017 roku.