Płock. Ulica Kazimierza Wielkiego przebudowana

Zakończyła się przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od Starego Rynku do ul. Okrzei. Całkowity koszt wykonania inwestycji to kwota 1 543 943,88 złotych brutto.

W ramach inwestycji powstała nowa infrastruktura w branży drogowej. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki granitowej o powierzchni 1500 m2 na nowej konstrukcji drogi odtworzonej po robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury podziemnej, nowe chodniki i zjazdy z kostki betonowej szarej i grafitowej.

 

Wcześniej przeprowadzono gruntowne prace w infrastrukturze podziemnej. W efekcie wybudowano nowy kolektor kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przyłączami do budynków, wyremontowano oraz wykonano nowe elementy na starym kolektorze kanalizacji ogólnospławnej pod kanalizację sanitarną, wykonano nowy wodociąg. Przebudowano także sieć ciepłowniczą wraz z przyłączami do budynków.

Ulica zyskała także nową jakość dzięki inwestycji w branżę energetyczną. Wykonano nowe oświetlenie uliczne z oprawami w technologii LED wraz ze słupami oświetleniowymi, które są stylistyką dopasowane do charakteru starówki.

 

W imieniu miasta inwestycję zrealizował Miejski Zarząd Dróg oraz gestorzy sieci – Wodociągi Płockie sp. z o.o. oraz Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o jako współfinansujący. Roboty zrealizowało konsorcjum wykonawców P.I.B.„WASKOP” Elżbieta Wasek z Płocka i F.R.B.„LIPOWSKI” Sp. jawna z Płocka.

Na przebudowanym odcinku ul. Kazimierza Wielkiego pozostaje do wykonania oznakowanie poziome i pionowe, co nastąpi w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych. Po stronie KM Płock pozostał natomiast montaż parkomatów. Dopiero po zakończeniu tych prac będzie możliwe uruchomienie strefy płatnego parkowania na tym odcinku ulicy.