Upamiętnienie narodzin najmłodszych mieszkańców

   • Prezydent Płocka zaprasza mieszkańców do udziału w akcji „Drzewa Młodych Płocczan”
  • Polega ona na udziale w sadzeniu drzewa na terenie wybranego przez siebie osiedla
  • Dodatkową formą upamiętnienia narodzin dziecka jest możliwość umieszczenia tabliczki 

Prezydent Płocka zaprasza mieszkańców do udziału w akcji „Drzewa Młodych Płocczan”. Jej głównym celem jest upamiętnienie narodzin najmłodszych mieszkańców Płocka, poprzez udział uczestnika akcji w sadzeniu drzewa na terenie wybranego przez siebie osiedla. Dodatkową formą upamiętnienia narodzin dziecka jest możliwość umieszczenia (poprzez wbicie w ziemię przed drzewem) tabliczki, z wpisaną przez uczestnika akcji treścią np. datą narodzin dziecka, imieniem, nazwiskiem itp.

Do akcji może przystąpić każdy pełnoletni mieszkaniec miasta Płocka, który pragnie upamiętnić narodziny dziecka urodzonego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 1 czerwca 2017 roku (dla każdego dziecka można posadzić 1 drzewo). Uczestnikiem akcji może być jedynie mieszkaniec miasta Płocka zameldowany w Płocku, co będzie weryfikowane przez Organizatora w Ewidencji Ludności. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny, a zakupu drzew i pamiątkowych tabliczek dokona Gmina.

Aby wziąć udział w akcji „Drzewa Młodych Płocczan” należy wypełnić poniższy formularz, który zostanie uruchomiony w dniu 1 czerwca 2017 roku. Termin naboru zostanie zakończony po wyczerpaniu puli drzew przewidzianych do posadzenia w danej edycji, przez wyłączenie formularza zgłoszeniowego. W ramach pierwszego naboru zaplanowane jest posadzenie 146 szt. drzew.

Pierwsze sadzenie drzew zaplanowane jest jesienią 2017 roku i odbywać się będzie raz w roku na przełomie września i października. Nasadzenia realizowane będą według planu opracowanego przez Zespół Zieleni Miejskiej i Ochrony Przyrody w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka. Mieszkańcy będą mieli możliwość wyboru osiedla, na którym sadzone będzie drzewo upamiętniające narodziny dziecka, tak aby były możliwie blisko miejsca zamieszkania uczestnika akcji. W pierwszej edycji akcji do wyboru są 4 lokalizacje na osiedlach: Góry, Skarpa oraz Miodowa, Międzytorze, Zielony Jar oraz Podolszyce.

W kolejnych edycjach nasadzenia realizowane będą w miarę możliwości na kolejnych osiedlach.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd