Kultywują piękną tradycję

 

Górnicy z ZG Rudna otrzymali medale, odznaczenia, szpady, kordziki oraz listy gratulacyjne z okazji Barbórki. To piękny górniczy zwyczaj kultywowany z wielką pieczołowitością.

Uroczysta akademia, w trakcie której przyznawane są wyróżnienia to dla każdego górnika wydarzenie szczególne.

– To ludzie tworzą KGHM. Codziennie ciężko pracujemy na wyniki finansowe firmy. Barbórka to dla nas szczególny czas. Wówczas świętujemy, radujemy się z tego, że jest nam dane wykonywać ważną pracę – mówi jeden z nagrodzonych dziś górników.

W trakcie uroczystości dyrektor kopalni Rudna Mirosław Biliński przypomniał tragiczne wydarzenia sprzed roku, kiedy to doszło do wypadku, w którym zginęło ośmiu górników. Złożył także na ręce górników serdeczne życzenia.

Wręczanie okolicznościowych szpad, kordzików i innych odznaczeń to piękna górnicza tradycja, nadająca górnictwu wyjątkowego charakteru. Kultywowanie wieloletnich zwyczajów jest bardzo ważne. W ten sposób starsza brać górnicza uczy młodszych kolegów szacunku dla zawodu, przywiązania do górniczych wartości – odpowiedzialności, ciężkiej pracy, honoru. Z punktu widzenia budowania środowiskowych więzi takie uroczystości mają wielkie znaczenie.

W akademii, poza górnikami, brali udział także przedstawiciele władz samorządowych oraz duchowieństwa.

– W takich momentach demonstrujemy podziw i szacunek dla górników, ich codziennej pracy. To piękne chwile – przyznaje Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd