Polkowice. Komisja Polityki Społecznej Związku Miast Polskich

We wtorek i środę, 24–25 stycznia, w Polkowicach samorządowcy oraz eksperci wymieniali się doświadczeniami z zakresu szeroko rozumianej opieki zdrowotnej w ramach posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich.

Pierwszy z paneli dyskusyjnych był poświęcony zmianom systemowym w ochronie zdrowia. O planowanych przepisach mówił Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Nie jest on zachwycony proponowanymi rozwiązaniami.

– Budżet NFZ jest przeszacowany. Zakłada wzrost wpływów ze składek na poziomie 5,5 procenta. To jest szacunek mało realny – mówił Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich

Wśród wielu wad proponowanych rozwiązań prawnych są między innymi te regulujące finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej. Nowy system zakłada procentowy wzrost nakładów na POZ.

– Na podstawową opiekę zdrowotną teraz przeznacza się 13,5% ogółu wydatków NFZ. W nowym systemie jest to 20%. Problem w tym, że nie wskazano, skąd te dodatkowe pieniądze wziąć, a przecież wiadomo, że trzeba będzie komuś zabrać. Podsumowując zmiany ustawowe, mogę powiedzieć – z dużej chmury mały deszcz – dodaje Marek Wójcik.

Planowane zmiany mają przede wszystkim wzmocnić duże szpitale oraz ośrodki zdrowia mające w swojej ofercie szeroki zakres świadczeń i prowadzone przez podmioty publiczne. Ucierpią podmioty niewielkie, o wąskich specjalizacjach. Marek Wójcik zapewnił jednak, że Polkowice powodów do obaw nie mają.

 

– To dobrze zorganizowany zakład opieki zdrowotnej. Nie ma powodów do obaw – mówił ekspert ZMP.

Samorząd polkowicki od wielu lat bardzo mocno angażuje się w obszar zdrowia mieszkańców. Program polityki zdrowotnej jest przemyślany i konsekwentnie realizowany. Dzięki temu można powiedzieć, że Polkowice to zdrowe miasto. O doświadczeniach gminy w tym obszarze podczas pierwszego dnia posiedzenia opowiadała Mariola Kośmider, dyrektor Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych, a jednocześnie wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.

– W Polkowicach realizowanych jest kilkanaście programów z zakresu ponadstandardowej opieki zdrowotnej. Objęci nimi są mieszkańcy ze wszystkich grup wiekowych, począwszy od bardzo małych dzieci, na sędziwych seniorach kończąc. Między innymi dlatego śmiało można stwierdzić, że Polkowice to zdrowe miasto. Profilaktyka, edukacja, badania, sport, rekreacja – to wszystko razem tworzy spójną całość i decyduje o tym, że miasto można określić mianem zdrowego i warto dzielić się naszymi doświadczeniami – podkreśla Mariola Kośmider.

Drugiego dnia posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich samorządowcy oraz eksperci złożyli wizytę w mieszkaniu chronionym dla osób starszych oraz uczestniczyli w prezentacja działań samorządu z zakresu ochrony zdrowia połączona z wizytą w Centrum Gerontologii w Polkowicach. Były też obrady poświęcone ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i roli pracowników OPS.