Polkowice. Komisja Polityki Społecznej

We wtorek i środę (24–25.01) w polkowickim Aqua Hotelu odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich. Przewidziano panele dyskusyjne oraz przedstawienie dobrych praktyk stosowanych przez polkowicki samorząd.

Posiedzenie rozpocznie się jutro od panelu dyskusyjnego zatytułowanego „Zmiany systemowe w ochronie zdrowia”. Weźmie w nim udział między innymi Marek Wójcik – ekspert Związku Miast Polskich, wieloletni menager samorządowy odpowiedzialny m.in. za funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej. Tematem przewodnim tego panelu będzie projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Zaplanowano go na godzinę 14.00.

Tego samego dnia o godzinie 17.15 Mariola Kośmider, wieloletni menager ochrony zdrowia i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Polkowicach, będzie opowiadała o realizacji programu polityki zdrowotnej w gminie Polkowice.

Drugiego dnia posiedzenia przewidziana jest wizyta w mieszkaniu chronionym dla osób starszych oraz prezentacja działań samorządu z zakresu ochrony zdrowia połączona z wizytą w Centrum Gerontologii w Polkowicach. Wówczas również odbędą się obrady poświęcone ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.