Polkowice. Pół miliona na wyposażenie szkół

Wszystkie polkowickie szkoły podstawowe oraz gimnazja otrzymają nowy sprzęt dydaktyczny dzięki temu, że gmina pozyskała ponad pół miliona złotych z funduszy unijnych.

Projekt „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół” został rekomendowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.

Jego całkowita wartość to 588 385,89 złotych, a wartość dofinansowania wynosi 500 128,01 złotych.

Za te pieniądze zostanie zakupiony sprzęt oraz materiały dydaktyczne do trzech szkół podstawowych oraz dwóch gimnazjów działających w naszym mieście.

– Zostaną doposażone pracownie cyfrowe, matematyczne i przyrodnicze, robotyki, terapeutyczne, studio filmowe. Projekt zakłada też budowę sieci Wi-Fi w Gimnazjum Nr 2. Dzięki planowanym inwestycjom polkowickie dzieci i młodzież będą miały dostęp do nowoczesnego sprzętu, co powinno przełożyć się na podniesienie poziomu edukacji – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Przykładowe inwestycje zaplanowane w ramach projektu to wyposażenie pracowni komputerowej do zajęć z robotyki w SP2, zakup elementów wyposażenia studia filmowego w Gimnazjum Nr 1 (zestaw komputerowy, lampy studyjne, monitory, statywy), zakup mikroskopów i programów multimedialnych do pracowni biologicznej oraz przebudowa pracowni matematyczna (Gimnazjum Nr 2).

Najbardziej spektakularna inwestycja planowana w ramach projektu to budowa sieci Wi-Fi w Gimnazjum Nr 2. Ma ona na celu zapewnienie uczniom dostępu do usług oferowanych w sieci Intranet, dostępu do Internetu na potrzeby prowadzenia zajęć z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i dostępu do punktów dostępu bezprzewodowego Hot Spot.

Projekt zostanie zrealizowany do końca roku.