Polkowice. Zdecyduj, które przejścia dla pieszych doświetlić

W tegorocznym budżecie Polkowic na oświetlenie przejść dla pieszych zapisano 200 tysięcy złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację opracowywanego programu „Bezpieczne Przejścia dla Pieszych”. W ramach jej dysponowania w roku 2017 w Polkowicach zostaną wykonane prace modernizacyjne na kilkunastu przejściach dla pieszych. Przewiduje się przede wszystkim montaż dodatkowego oświetlenia dedykowanego do przejść zapewniającego odpowiedni poziom oświetlenia w płaszczyźnie pionowej.

– Chcemy, by o tym, na których przejściach wykonamy prace modernizacyjne w ramach wspomnianego programu, zdecydowali mieszkańcy. To oni najlepiej wiedzą, gdzie jest najmniej bezpiecznie. Zachęcam do głosowania w ankiecie, która znajduje się na stronie internetowej Polkowic – mówi Arkadiusz Bloch wiceburmistrz Polkowic.

W razie konieczności wykonane zostaną również prace modernizacyjne polegające m.in. na dostosowaniu przejść dla osób niepełnosprawnych, zamontowaniu odwodnienia liniowego oraz odnowienie oznakowania poziomego.

Po realizacji planów z całą pewnością wzrośnie poziom bezpieczeństwa pieszych na polkowickich przejściach.

– Na początek chcemy, by mieszkańcy zdecydowali o tym, które z przejść na pięciu głównych ulicach Polkowic doświetlić. Mam na myśli ulice Dąbrowskiego, Ogrodową, 3-go Maja, Kardynała Bolesława Kominka oraz Kolejową. Są to ulice o największym natężeniu ruch – mówi wiceburmistrz Bloch.

Na gminnej stronie internetowej znajduje się ankieta, w której można wskazywać przejścia dla pieszych, które zdaniem głosującego należy w pierwszej kolejności objąć programem.