Program Burmistrza „Szkoła Ratownictwa”

 

Od tego, jak zareagujemy w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami wypadku, może zależeć ludzkie życie i zdrowie. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób udzielić pomocy przed przyjazdem karetki pogotowia. Tych i wielu więcej przydatnych umiejętności można nabyć lub utrwalić korzystając z finansowanego przez gminę Polkowice Programu Burmistrza „Szkoła Ratownictwa”.

Zdaniem ratowników medycznych, nawet nieporadna reanimacja jest lepsza od żadnej. Dlatego nie należy obawiać się na przykład tego, czy za połamanie żeber w trakcie ratowania może grozić odpowiedzialność karna lub cywilna. Z działaniem bądź zaniechaniem w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami wypadku, wiążą się konsekwencje prawne. Jeśli ofiara wypadku znajduje się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo powstania ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu, każdy musi udzielić pierwszej pomocy. Musimy także pamiętać, że będąc świadkami wypadku jesteśmy zobowiązani do wezwania służb ratowniczych. W przypadku zaniechania tego obowiązku grozi nam odpowiedzialność karna za przestępstwo nieudzielenia pomocy.

Programu Burmistrza „Szkoła Ratownictwa” funkcjonuje od kilku lat. W tym roku na jego realizację zabezpieczono kwotę 50000 złotych.

Szkoła ratownictwa jest ukierunkowana na edukację mieszkańców w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi działającemu w systemie Ratownictwa Medycznego.

Z programu może skorzystać każdy mieszkaniec gminy Polkowice. Szczegóły można ustalić z koordynatorem, Dorotą Pędlowską-Wojciech w polkowickiej przychodni (pokój 104),od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–14.00.

Uczestnicy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, uczą się schematów prawidłowego postępowania w miejscu wypadku. Odbywają się ćwiczenia z wykorzystaniem  profesjonalnego sprzętu ratunkowego. W trakcie zajęć uczestnicy poznają zasady postepowania w przypadku złamań, zwichnięć, skręceń. Dowiadują się jak opatrywać rany, oparzenia, nabywają umiejętności zabezpieczania kręgosłupa szyjnego, postępowania przy omdleniach, hipoglikemii (niedocukrzeniu).

W ramach programu odbywają się także pokazy ratownictwa medycznego oraz warsztaty w trakcie różnych imprez otwartych – na piknikach osiedlowych, czy też przy okazji innych imprez plenerowych.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd