Ministerstwo Finansów kontroluje Jednolite Pliki Kontrolne

 

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów, od stycznia do września 2018 roku w ramach Jednolitych Plików Kontrolnych urzędnicy przeanalizowali ponad 4 mld faktur. W czasie kontroli udało się wykryć niemal 194 tys. podejrzanych faktur budzących zastrzeżenia. Zostały one wystawione przez 73,4 tys. różnych podmiotów gospodarczych.

– W pierwszym półroczu inspektorzy zidentyfikowali do wyjaśnienia 155 443 faktury wystawione przez 55 780 podmiotów niezarejestrowanych do VAT. Kwota podatku VAT z tych faktur to ponad 260 mln zł – podsumował na konferencji prasowej w październiku Zbigniew Wiliński, wicedyrektor departamentu analiz Ministerstwa Finansów.

infoplanet wydarzenia polska 194 tys. podejrzanych faktur komunikat MF

Obowiązek składania Jednolitych Plików Kontrolnych od stycznia 2018 roku objął wszystkich przedsiębiorców, którzy są płatnikami VAT. Kwota VAT w wykrytych podczas kontroli 194 tys. podejrzanych faktur wynosi 377,8 mln zł.

kup artykuly platne