Wspomnienia tragicznej nocy

   • Dokładnie 35 lat temu Polskie Radio nadało komunikat gen. Wojciecha Jaruzelskiego
  • Poinformował on o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju
  • Tylko kilka pierwszych dni stanu wojennego przyniosło niemal 5 tys. aresztowań 

Dokładnie 35 lat temu, 13 grudnia 1981 roku, o godzinie 6 rano Polskie Radio przerwało codzienne audycje, by nadać komunikat gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W wystąpieniu poinformował on o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju oraz powstaniu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON).

 

Niemniej zatrzymania członków Solidarności i najbardziej aktywnych działaczy opozycji rozpoczęły się jeszcze 12 grudnia przed północą. Celem stali się przede wszystkim krajowi i regionalni przywódcy Solidarności, członkowie zakładowych komisji największych zakładów produkcyjnych, intelektualiści i zwolennicy demokracji, związani z Solidarnością.

Wprowadzono godzinę milicyjną, która obowiązywała od godz. 22 do godz. 6 rano. Wyjazdy poza miejsce zamieszkania wymagały zdobycia przepustki. Oficjalnej cenzurze poddano korespondencje, a wydawanie prasy i działalność organizacji społecznych i kulturalnych oraz uczelni wstrzymano.

 

Tylko kilka pierwszych dni stanu wojennego przyniosło niemal 5 tys. aresztowań. Uruchomiono wszystkie siły operacyjne policji i wojska. Na ulicach pojawiło się 30 tysięcy milicjantów i 70 tysięcy żołnierzy, poruszających się w 1900 wozach bojowych, 9 tysiącach samochodów i1750 czołgów. Aresztowanymi zapełniono łącznie 49 ośrodków internowania.