Czy stosujemy się do nich w życiu?

 

Jak wynika z raportu CBOS 45% Polaków czyta horoskopy. Jednak wyłącznie 3% z osób czytających stosuje się do zaleceń z horoskopów. Badanie dowodzi, ze na stosunek do magii nie mają większego wpływu światopogląd, religia, wiek czy zarobki. Istotna jest jednak płeć ankietowanych: swoją przyszłość próbują przewidzieć najczęściej kobiety (55%).

– Ponad połowa badanych (55%) zadeklarowała, że nigdy nie sięga po horoskopy. 12 lat temu (w 2006 roku) przepowiednie czytał co drugi ankietowany (58%). Obecnie tego typu lekturą zainteresowanych jest mniej osób (45%). Wśród czytelników horoskopów przeważają kobiety (55%), ale sięga po nie również co trzeci mężczyzna (34%) – głosi raport z badania CBOS.

Choć prawie połowa Polaków czyta horoskopy, 57% z czytających nigdy nie przywiązuje do nich wagi. Według badania CBOS, częściej przyszłość próbują przewidzieć osoby rozwiedzione lub pozostające w separacji (36%), będące w związku małżeńskim (16%) oraz wdowcy i wdowy (15%). Najbardziej nieufny stosunek do magii mają kawalerowie i panny (4%).

Źródło: