Dodatkowe pieniądze służą rodzinom

 

Jak wynika z raportu Instytutu Luxembourg Income Study, Polska jest obecnie jednym z najbardziej skutecznych państw pod względem redukcji biedy, biorąc pod uwagę ostatnie 50 lat. Zdaniem ekspertów eliminowanie biedy wśród polskich rodzin ludzi to efekt skutecznej polityki socjalnej prowadzonej przez obecny rząd. Raport dowodzi, że program „Rodzina 500 Plus” to jeden z istotnych elementów tak dobrych wyników.

– Polska jest – po Węgrzech i Irlandii – najskuteczniejszym państwem, gdzie w ostatnim półwieczu zmniejszyła się liczba osób ubogich. Od 1995 roku poziom ubóstwa w Polsce spadł aż o 29%. Z tego 29,5 pkt. proc. to konsekwencja transferów socjalnych, a 0,5 pkt. proc. to ujemny efekt wyższych podatków. Prawie co 10. człowiek w Polsce nie żyje w biedzie tylko dzięki wypłatom z państwa – podsumowuje raport.

Co więcej, liczba osób dotkniętych biedą w naszym kraju maleje z roku na rok. W ubiegłym roku jako ubogich kwalifikowano 13% Polaków, uwzględniając transfery socjalne. Jak wynika z obliczeń przedstawionych w raporcie, do eliminacji biedy przyczyniają się w dużej mierze zasiłki socjalne. Jednak dane potwierdzają, że główną przyczyną poprawy statusu materialnego polskich rodzin – także w ocenie samych zainteresowanych – są wypłaty z rządowego programu 500 Plus.

kup artykuly platne