Kiełbasa wyborcza czy sposób na gospodarkę?

 

Zgodnie z zapowiedziami prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, od 1 lipca ma zostać wprowadzone świadczenie „500 plus” na pierwsze dziecko. Obecnie program „Rodzina 500 plus” gwarantuje świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dziecko. „500 plus” na pierwsze dziecko przysługuje wyłącznie rodzicom o niskich dochodach (nieprzekraczających 800 zł netto miesięcznie lub 1200 zł, jeśli wychowują dziecko niepełnosprawne).

– Koszt wprowadzenia „500 plusna pierwsze dziecko to rocznie koszt około 20 mld zł. W tym roku, jedno półrocze 2019 – od pierwszego lipca do końca grudnia to – jak sądzę – około 10 mld zł. W skali roku, zwiększenie wydatków na ten program, to kolejne 10 mld, czyli rocznie koszt będzie większy o około 20 mld zł. Pamiętajmy, że poza celami społecznymi to jest też wpływ na rozwój gospodarczy. Część tych środków (...) wróci do budżetu państwa w postaci podatku VAT; pamiętajmy, że jest to też koło zamachowe polskiej gospodarki – przekonuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Z taką rolą świadczenia „500 plus” na pierwsze dziecko zgadzają się również eksperci. Zdaniem analityków Haitong Bank nowe założenia programu „Rodzina 500 plus” zagwarantują transfer środków w wysokości 30–40 mld zł rocznie, co może zwiększyć sprzedaż detaliczną żywności o 2,2–2,9%. Co więcej, szacunki wskazują, że w 2016 roku 90% środków 23,6 mld zł wypłaconych w ramach „500 plus” zostało wydanych na konsumpcję, z czego ok. 20% przeznaczono na żywność. Większość środków trafiła do dyskontów, co pozwala domniemywać, że wzrost środków najbardziej odczuwalny był w gospodarstwach domowych o niższych dochodach.

– To nie jest rozdawnictwo. To jest coś absolutnie naturalnego, że jeśli wspólnie wypracowujemy pewne walory finansowe, te pieniądze powinny wracać do obywateli. Budżet to jest coś, co wszyscy Polacy wypracowują. To nie politycy wypracowują budżet. Politycy mogą dobrze rządzić, wprowadzać dobre mechanizmy prawne. Te pieniądze powinny wracać do tych, którzy najbardziej ich potrzebują i powinny być wydawane w najbardziej celowy sposób – komentował świadczenie „500 plus” na pierwsze dziecko sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Sasin w programie „Gość Wiadomości”.

kup artykuly platne