Nietransparentny proces adopcyjny

 

Jak informuje Rzeczpospolita, proces adopcyjny w Polsce trwa średnio 2 lata i nie zawsze odbywa się w sposób transparentny. Z danych Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) wynika, że aż 5% kandydatów na rodziców adopcyjnych spotkało się w czasie starań o dziecko z żądaniem korupcji. Na podstawie raportu NIK ustalono również, że w 11 z 15 skontrolowanych ośrodkach adopcyjnych doszło do nieprawidłowości w kwalifikowaniu dzieci do adopcji i doborze rodziców.

– Problemem jest brak jednolitych wymogów i kryteriów stosowanych podczas adopcji dla całego kraju Brak również mechanizmów zapobiegających korupcji podczas procedur adopcyjnych, które w Polsce nie do końca są przejrzyste – komentuje prezesa NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Badanie NIK objęło blisko 25% ośrodków adopcyjnych w kraju i decyzje podjęte przez nie w latach 2015–2017 . W efekcie skontrolowano informacje dotyczące ponad 6 tys. dzieci zakwalifikowanych do adopcji krajowych i 710 do zagranicznych. W większości ośrodków adopcyjnych odkryto się nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na przebieg procesu adopcyjnego.

Źródło: