Ponad sto kredytów udzielonych przez placówkę zostało uznanych za stracone

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby SK Bank w Wołominie, czyli Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. Agenci „odwiedzili” również miejsca zamieszkania siedmiu osób, które pełniły w banku funkcje kierownicze w czasie objętym śledztwem, w tym prezesa i członków zarządu.

– Agenci CBA przeprowadzili szereg czynności procesowych, polegających na zabezpieczeniu dokumentacji kredytowej także w 49 podmiotach gospodarczych z terenu województwa mazowieckiego oraz wielkopolskiego, wchodzących głównie w skład struktury grupy kapitałowej działającej w branży deweloperskiej – poinformował Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Śledczy badają m.in. sprawę domniemanej niegospodarności zarządu Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

– Sprawa dotyczyć może przestępstw prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom, podawania w tych księgach nierzetelnych danych oraz zatajenia prawdziwych i podania nieprawdziwych informacji NBP – wyjaśniają przedstawiciele CBA.

Do tej pory w trakcie śledztwa ustalono, że ponad sto kredytów udzielonych przez SK Bank zostało uznanych za stracone. Straty netto banku oszacowano na ok.1,6 miliona złotych.