Miejski program wsparcia dla seniorów

   • Stowarzyszenie „Nasza Przystań” beneficjentem programu na rzecz aktywności seniorów
  • Jego celem wzrost aktywności społecznej i kulturalnej osób starszych
  • W programie zajęcia artystyczne, treningi pamięci, warsztaty fotograficzne, koncerty i pokazy 

Zajęcia artystyczno-ceramiczne, treningi pamięci, zajęcia malarskie, warsztaty fotograficzne, koncert muzyki poważnej i pokazy Flamenco – to tylko niektóre z atrakcji, z jakich będą mogli skorzystać jaworzniccy seniorzy. Dzięki staraniom jaworznickiego Urzędu Miejskiego stowarzyszenie „Nasza Przystań” zostało beneficjentem rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014–2020.

Oferta „Bądź na plus 60 – jaworznicki program wsparcia dla seniorów” skierowana jest do 400 osób, w tym do 50 osób z niepełnosprawnością. Projekt przewiduje również utworzenie Jaworznickiego Obserwatorium Międzypokoleniowego przy Muzeum Miasta Jaworzna, którego celem jest wymiana doświadczeń, wiedzy i kompetencji między pokoleniami. Ponadto podsumowaniem wszystkich wydarzeń zorganizowanych w ramach programu będzie Tydzień Seniora, na którym zostaną zaprezentowane prace wykonane przez uczestników.

 

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 100 tys. zł możliwe będzie przygotowanie oferty edukacyjno-kulturalnej dla jaworznickich seniorów, która ma szansę przyczynić się do wzrostu ich aktywności społecznej i kulturalnej.

W ramach projektu, już w najbliższą środę, 17 maja, o godz. 17.00 w C.K. „Teatr Sztuk” odbędzie się koncert muzyki poważnej „Od impresjonizmu do... tanga” –- duet CLASSICPAIR, w składzie: Agata Hańko – fortepian, Jakub Jarosz – saksofon.

Zainteresowani są proszeni o kontakt ze Stowarzyszeniem „Nasza Przystań” – tel/fax: 32 616 59 73, e-mail: stowarzyszenie@naszaprzystan.pl.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd