Analitycy ocenili wzrost w 2017 r. na 3,2%

   • Opublikowano raport brytyjskiej firmy Barclays
  • Przewidziano wyższą prognozę polskiego produktu krajowego brutto w bieżącym roku
  • Zweryfikowano również stopę inflacji oraz dane finansowe na kolejny rok 

Zgodnie z opublikowanym raportem, powstałym dnia 17 marca 2017 roku, analitycy brytyjskiej firmy holdingowej i globalny dostawca usług finansowych Barclays podwyższyli prognozę polskiego produktu krajowego brutto w bieżącym roku do 3,2%. To o 0,2% więcej niż zakładano wcześniej. O tyle samo równocześnie zweryfikowano jednak wysokość oczekiwanej w 2017 roku inflacji – z 2,0% wskazywanych wcześniej do 2,2%.

Szczegółowe dane wskazują, iż stopa inflacji w pierwszym kwartale bieżącego roku ma o 0,1% przewyższyć adekwatne dane z ubiegłego roku. Planowana jest więc na wysokości 1,8% rok do roku. W kolejnym kwartale różnica wzrosnąć ma do 0,5% i w efekcie ceny wynieść mają o 2,6% więcej. Nieznaczny spadek inflacji przewidziano na trzeci kwartał. Barclays oszacowało inflację roczną w tym czasie na 2,5%.

W najnowszym dokumencie podano również informacje finansowe na rok 2018. Szacunkowy wzrost PKB, który przewidywany jest na kolejny okres, nie zmienił się jednak i wynosi nadal 3,4%.

To już kolejny wzrost prognoz gospodarczych dla Polski w tym roku. Miesiąc wcześniej o 1 punkt procentowy podniesione zostały ratingi ekonomistów JP Morgan, którzy oszacowali rozwój polskiego PKB w 2017 roku na 3,4%, a w roku następnym – na 3,2%.