Kolejne z cyklu transgranicznych spotkań regionalnych

   • Premier Szydło otworzyła tegoroczną międzynarodową konferencję z cyklu „Europa Karpat”
  • Jej celem jest omówienie współpracy transgranicznej na obszarach górskich z terenu Karpat
  • Szefowa rządu wskazała, że jedność można budować na kilku płaszczyznach 

Premier Beata Szydło otworzyła w Muzeum Narodowym Ziemi w Przemyślu tegoroczną międzynarodową konferencję z cyklu „Europa Karpat” pod hasłem „Na drodze odpowiedzialnego rozwoju”. Jej celem jest omówienie współpracy transgranicznej i międzynarodowej współpracy państw i regionów europejskich na obszarach górskich z obszaru Karpat – Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Patronat nad wydarzeniem objęli marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz przewodniczący parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej.– Mówimy o Karpatach, które łączą, które są symbolem, że trzeba łączyć kultury, trzeba łączyć społeczeństwa, narody, państwa, po to, abyśmy w tej części Europy budowali wspólną przyszłość, ale byśmy też potrafili konkurować z pozostałymi Szczególnie łączy projekt, który jeszcze do niedawna był postrzegany przez wielu jako niemożliwy do zrealizowania. W tej chwili jesteśmy już w trakcie jego realizowania. Mam na myśli oczywiście Via Carpatia – mówiła premier.

W ocenie szefowej rządu Europę Karpat poprzez współpracę w obrębie krajów regionu można budować na kilku płaszczyznach, a jedną z nich są projekty infrastrukturalne i projekty gospodarcze. Jedność wzmacniają również inicjatywy Grupy Wyszehradzkiej i państw Europy Środkowo Wschodniej.