Projekt dla młodzieży z instytucji opieki zastępczej

 

Poczta Polska ponownie dołączyła do programu „Bezpieczny Staż” umożliwiając zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych podopiecznym Fundacji Robinson Crusoe. W projekcie bierze udział 20 wychowanków, którzy odbędą 80-godzinny staż w placówkach m.in w Łodzi, Szczecinie, Rybniku i Warszawie.

Celem „Bezpiecznego Stażu” jest rozwój umiejętności społecznych młodzieży z instytucji opieki zastępczej, zdobycie doświadczeń w pierwszej pracy pod opieką osoby dorosłej i związane z tym zwiększenie szans na rynku pracy. To również wsparcie w usamodzielnieniu się i wyjściu z pieczy zastępczej oraz wzmocnienie wiary w siebie i poczucia własnej sprawczości u młodego człowieka.

– Nasi wychowankowie potrzebują wokół siebie  mądrych dorosłych, którzy pomogą im poznać ich możliwości i zaplanować szczęśliwą przyszłość. Bezpieczny Staż umożliwia młodzieży zdobycie pierwszych doświadczeń na rynku pracy w bezpiecznym i przyjaznym środowisku biznesowym i jest  jednym z etapów  przygotowania do samodzielności ekonomicznej i społecznej  – mówi Anna Żelazowska-Kosiorek, Koordynatorka programu Bezpieczny Staż z Fundacja Robinson Crusoe od kilkunastu lat zajmującej się usamodzielnianiem i wspieraniem młodzieży z pieczy zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) zagrożonej wykluczeniem społecznym.

 

Stażyści trafili już do placówek pocztowych w Sieradzu, Zgierzu, Łodzi, Szczecinie, Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju i Warszawie. W najbliższym czasie praktykujący uczniowie pojawią się jeszcze we Wrocławiu. Łącznie w programie weźmie udział 20 wychowanków Fundacji.

W zależności od możliwości placówki pocztowej oraz umiejętności stażysty/ki staż (80 godz.) może mieć formę asystowania innym pracownikom lub samodzielnej realizacji wyznaczonych zadań.

Przyjazne środowisko biznesowe

Pieczę nad stażystami w Poczcie Polskiej sprawują pracownicy, którzy w ramach wolontariatu zgodzili się pełnić rolę mentora społecznego. Najczęściej są to naczelnicy placówek pocztowych. Ich zadaniem jest m.in. wdrożenie stażysty, zlecanie mu zadań nadzorowanie jego pracy, udzielanie wskazówek, pokazanie firmy jako przyjaznego miejsca pracy oraz wsparcie emocjonalne i pomoc w rozwijaniu umiejętności społecznych i budowaniu poczucia własnej wartości u młodego człowieka.

– Biorę udział w projekcie po raz pierwszy. Jestem bardzo zadowolona, z tego że RS wyznaczył moją placówkę. Mogę zaszczepić w młodej osobie przekonanie, że praca jest ważna w życiu człowieka, warto ją szanować i podchodzić do niej odpowiedzialnie. To istotne, aby takie wartości mieli  wszyscy młodzi ludzie, nie tylko wychowankowie domów dziecka – podkreśla Katarzyna Grzesiuk, Naczelnik UP Szczecin 3.

Dzięki pracy mentorów Robinsonowie uzyskują wiarę w to, że świat dorosłych może być przyjazny i życzliwy a praca ciekawa i pożyteczna. Korzyścią dla mentora jest możliwość rozwijania kompetencji mentorskich: umiejętności delegowania zadań, udzielania informacji zwrotnej. Dla współpracowników stażysty i pozostałych pracowników placówki, „Bezpieczny Staż” jest m.in. okazją do tego, aby zweryfikować swoje poglądy nt. postrzegania wychowanków domów dziecka.

̶  „Bezpieczny Staż” to projekt, z którego korzyści czerpie zarówno stażysta jak i Poczta Polska. Dla młodych ludzi to szansa jak wygląda prawdziwa praca i możliwość zarobienia pieniędzy, często na to aby rozpocząć życie na własną rękę, dla Poczty – rzeczywiste wsparcie i świeża, energia dająca dodatkową motywację do pracy Pracownikom – mówi Bogdan Błesiński, Naczelnik UP Łódź 17.

Źródło: Informacja z serwisu infoWire.pl