Nie podjęto uchwały Zgromadzenia Ogólnego

   • Wczoraj na Zgromadzeniu Ogólnym Trybunału sędziowie wybrali kandydatów na prezesa
  • Wskazano Marka Zubika, Stanisława Rymara i Piotra Tuleja
  • Uchwała nie jest jednak uchwałą Zgromadzenia Ogólnego 

Wczoraj na Zgromadzeniu Ogólnym Trybunału Konstytucyjnego sędziowie wybrali kandydatów na prezesa Trybunału, który obejmie stanowisko po Andrzeju Rzeplińskim. Wskazania w osobach Marka Zubika, Stanisława Rymara i Piotra Tuleja – przekazano prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Decyzje podjęto jednogłośnie. Na zgromadzeniu pojawili się jednak wyłącznie sędziowie Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Rzepliński, Stanisław Biernat, Leon Kieres, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Andrzej Wróbel i trzej wybrani kandydaci. Wzbudziło to wątpliwości, co do legalności podjęcia takiego rozstrzygnięcia. Rzecznik prezydenta, Marek Magierowski, już wieczorem zaznaczał, że prezydent dokona analizy tej uchwały.

– W Zgromadzeniu Ogólnym wzięło udział 9 Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Uniemożliwiało to podejmowanie uchwał przez Zgromadzenie. Sędziowie obecni na posiedzeniu uznali jednak, że są zobowiązani do wykonywania konstytucyjnego obowiązku przedłożenia Prezydentowi RP kandydatów na stanowisko Prezesa TK. Uchwała w tej kwestii nie jest uchwałą Zgromadzenia Ogólnego, ale uchwałą sędziów zebranych na Zgromadzeniu Ogólnym. Taka terminologia została zastosowana konsekwentnie w protokole obrad Zgromadzenia – czytamy dziś w komunikacie biura TK.

Jak tłumaczył dziś prezes Andrzej Rzepliński, sędziowie byli świadomi, że nie była to uchwała Zgromadzenia Ogólnego, ponieważ ze względów proceduralnych nie mogła być ona podjęta bez wymaganego kworum.

– Nie mogliśmy jednak odstąpić od tej decyzji, bo  ustawa określa termin zwołania  zgromadzenia w sprawie wyboru kandydatów na prezesa między 15 a 30 dniem do końca kadencji prezesa Trybunału – przekonywał.