Opublikowano wyniki sondażu o polskich nadawcach

   • Centrum Badania Opinii Społecznej podało wyniki sondażu ws. programów telewizyjnych
  • Jak z niego wynika, programy informacyjne i publicystyczne telewizji publicznej są stronnicze
  • Postrzegane są one na ogół jako sprzyjające rządowi i partii rządzącej 

Jak wynika z sondażu CBOS, programy informacyjne i publicystyczne telewizji publicznej postrzegane są na ogół jako sprzyjające rządowi i partii rządzącej.

Zdaniem ankietowanych, którzy wzięli udział w badaniu CBOS aż 64% uznało, że nastawienie polityczne programów TVP1, TVP 2 i TVP Info sprzyjało rządowi i partii rządzącej.

Programy TVN i TVN24 ankietowani wskazywali najczęściej jako sprzyjające opozycji (44%), natomiast programy telewizji Polsat i Polsat News odbierane były przeważnie jako bezstronne (46%).

Jednocześnie wszyscy uwzględnieni w sondażu nadawcy telewizyjni postrzegani byli jako mniej bezstronni niż pięć lat temu, a największy spadek wiarygodności odnotowano w przypadku telewizji publicznej.

Autorzy badania zaznaczają, że pytając o te kwestie w roku 2006 oraz 2012, programy informacyjne i publicystyczne trzech największych nadawców telewizyjnych postrzegane były najczęściej jako bezstronne. Obecnie jedynie programy Polsatu częściej są oceniane jako bezstronne niż sprzyjające którejś ze stron sporu politycznego.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl