Inflacja przyspiesza

 

Jak zauważają analitycy Banku Millennium, przyspieszenie inflacji w czerwcu spowodowane było ponad 15-procentowym wzrostem cen paliw. W górę poszybowały też ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 2,7% w porównaniu rok do roku), co również obciążyło polską gospodarkę. Z w poniedziałek tzw. szybkiego szacunku GUS wynikam, że inflacja wzrosła w czerwcu do 1,9%.

– W ujęciu miesięcznym dynamika cen konsumenta wyniosła natomiast 0,1% w porównaniu z ubiegłym miesiącem wobec wzrostu o 0,2% miesiąc wcześniej. Struktura wskaźnika dynamiki cen konsumenta wskazuje, że przyspieszenie inflacji napędzane jest głównie przez czynniki podażowe,  – twierdzą analitycy.

Ponadto inflacja jest wciąż znacznie niższa niż cel inflacyjny banku centralnego i może jeszcze wzrastać  w kolejnych miesiącach, przez co finalnie w miesiącach letnich nieznacznie przekroczy poziom 2%. Pod koniec roku, ze względu na efekt bazy statystycznej, spodziewana jest obniżka.

Źródło: