67% Polaków za stacjonowaniem wojsk w Polsce

 

Przeprowadzony pod koniec ubiegłego miesiąca sondaż CBOS na temat stacjonowania wojsk NATO w naszym kraju, stwierdził, że 67% Polaków opowiada się za ich obecnością. Zdecydowanych na tę opcję jest 24% badanych, a umiarkowanie popiera ją 43%.

Jak komentuje CBOS, akceptacja stacjonowania wojsk NATO w Polsce jest o 2 punkty procentowe większa niż w lutym i jednocześnie najwyższe w historii. Jako przeciwnicy obecności stacjonowania wojsk NATO zadeklarowało 22% ankietowanych, z czego 17% umiarkowanie, a 5% – zdecydowanie. Bez zdania tej kwestii jest 11% respondentów.

Jednocześnie wzrósł również procent Polaków pewnych pomocy wojsk NATO w razie konieczności obrony granic naszego państwa. Obecnie wynosi on 61% ankietowanych, z czego 11% jest o takim scenariuszu zdecydowanych, a 50% jest raczej pewne, że możemy liczyć na solidarność sojuszniczych wojsk NATO. Przeciwnego zdania jest natomiast 29% (25% – umiarkowanie, 4% – w sposób zdecydowany).

W tym samym badaniu CBOS Polacy wypowiedzieli się również na temat tego, czy uważają nasz kraj za zagrożony. 40% respondentów uznało, że jest to aktualny problem, natomiast 48% zagrożenia nie widzi. 12% badanych nie zajęło stanowiska w tej kwestii.

Źródło: