Sprawdź, czy wiesz, kiedy udostępniasz swoje dane

 

Jak często i w jakich miejscach udostępniamy dane osobowe? Świadomość społeczną Polaków w zakresie ochrony danych osobowych podsumowuje raport z badania „Sytuacja na rynku consumer finance” przeprowadzonego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w II kwartale 2018 roku.

infoplanet wydarzenia polska chronisz swoje dane osobowe dane

Jak się okazuje, najliczniejsza grupa badanych (56,6%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie więcej niż 5 razy udostępniła dane osobowe lub dowód osobisty innym osobom. Zaledwie co czwarta osoba nie spotkała się z sytuacją, w której proszono ją o podanie danych osobowych. Stosunkowo niewielka grupa ankietowanych (4,2%) była proszona o dane osobowe na tyle regularnie, że nie jest w stanie nawet zliczyć okazji.

infoplanet wydarzenia polska chronisz swoje dane osobowe dane

Najczęściej (50,3%) z koniecznością udostępnienia danych osobowych stykamy się w banku lub firmie pożyczkowej. Kolejnymi miejscami (46,1% oraz 46% przypadków) są urząd oraz szpital bądź przychodnia. Znaczący odsetek (31,4%) udostępnia dane osobowe na poczcie lub w firmie kurierskiej.

infoplanet wydarzenia polska chronisz swoje dane osobowe dane

Dane osobowe mogą stanowić kapitalną bazę bardzo pożytecznych danych. Efektywne i rzetelne zarządzanie nimi może przynieść wiele korzyści samym klientom, pozwala bowiem na profilowanie ofert, lepsze dostosowanie produktu do potrzeb i oczekiwań klientów czy ograniczenie kosztów świadczenia usług, a w efekcie – ich niższą cenę. Dobre zarządzanie danymi umożliwia ograniczenie różnorodnego ryzyka, zarówno dla klientów, jak i dla przedsiębiorców, w tym minimalizowanie skali występowania bardzo negatywnego dla wszystkich uczestników rynku finansowego zjawiska kradzieży tożsamości – ocenia prezes KPF Andrzej Roter.

Zaledwie 17% badanych wie, że z ich dokumentów nie zostały spisane żadne dane osobowe. 31% nie ma wiedzy na temat danych, a prawie 52% ma wiedzę na ten temat. Wśród nich 87,5% pozwoliło spisać imię i nazwisko, 78% – PESEL, a około 60% – datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz seria i numer dowodu osobistego.

Źródło: Informacja z serwisu infoWire.pl