Wyraźny spadek w porównaniu z wynikiem sprzed 4 lat

   • Wyraźnie zmniejszyła się skala osobistych doświadczeń korupcyjnych w Polsce
  • Wynik idzie w parze z rzadszym postrzeganiem korupcji jako problemu społecznego
  • Obecnie co szesnasty badany przyznaje, że w ostatnich latach wręczał łapówkę 

W porównaniu z sondażem sprzed czterech lat wyraźnie zmniejszyła się skala osobistych doświadczeń korupcyjnych w polskim społeczeństwie, co idzie w parze z rzadszym niż w 2013 roku postrzeganiem korupcji jako problemu społecznego.

 

Obecnie co szesnasty badany (6%, od roku 2013 spadek o 3 punkty procentowe) przyznaje, że w ostatnich 3–4 latach przynajmniej raz wręczył łapówkę, a co dziesiąty (10%, spadek o 6 punktów) twierdzi, że zna osobiście kogoś, kto bierze łapówki. W stosunku do lat dziewięćdziesiątych odsetki te zmniejszyły się mniej więcej trzykrotnie.

 

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl