Nowe miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych

 

Zgodnie z zapowiedziami minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, zaplanowany na 2019 rok program „Maluch plus” oznacza większe dofinansowanie dla samorządów na utworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych.

– Temat tworzenia miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych przewija się w programach wyborczych kandydatów do samorządów. Wierzę w to, że te kampanijne deklaracje będą musiały się zamienić w prawdziwe żłobki. Chcąc zachęcić samorządy, żeby powstawały trwałe miejsca opieki, zmieniliśmy naszą propozycję – mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Z tego względu na program „Maluch plus” zostanie przeznaczone 450 mln zł. Maja one pomóc w utworzeniu miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych dla dzieci w wieku do 3 lat. Jak wynika z wyjaśnień Elżbiety Rafalskiej, większe (z 20 tys. zł na 30 tys.) dofinansowanie dla samorządów obejmie te gminy, w których nie ma żłobków i klubów dziecięcych.

Jak wylicza minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w całej Polsce jest 126 tys. miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych dla dzieci w wieku do 3 lat w 4460 placówkach. Około 16,6% dzieci w wieku od roku do 3 lat życia jest objętych stałą opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna. Wskaźnik użłobkowienia, który uwzględnia także dzieci pod opieką niań, wynosi obecnie 17,8%.

Źródło: 

kup artykuly platne