Niebawem ruszają prace budowlane

   • Centralna część dzielnicy Rudy Śląskiej – Orzegowa – będzie przebudowana
  • Rewitalizacja kosztować będzie ponad 3,5 mln zł, a jej realizacja potrwa 12 miesięcy
  • Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje obszar o wielkości blisko 8 tys. m² 

– W ciągu kilku ostatnich lat Orzegów zmienił swoje oblicze. Wybudowana została Burloch Arena oraz powstało Centrum Inicjatyw Społecznych, ale to nie koniec zmian. Teraz zabieramy się za odnowienie historycznego centrum tej dzielnicy, a już w przyszłym roku, w ramach budowy Traktu Rudzkiego, rozpocznie się rewitalizacja Parku Młodzieży oraz terenów zielonych w rejonie wspomnianego Burlocha – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje obszar o wielkości blisko 8 tys. m², znajdujący się w centralnej części Orzegowa. Chodzi tu o kwartał pomiędzy ul. Czapli, Hlonda, Królowej Jadwigi i Huloka. Najważniejszą jej częścią będzie przebudowa terenu wokół kościoła pw. św. Michała Archanioła oraz aktualnie niezagospodarowanego terenu przy ul. Czapli (pomiędzy budynkiem Centrum Inicjatyw Społecznych a wybudowanym w ubiegłym roku parkingiem).

– W ten sposób powstaną połączone ze sobą dwie przestrzenie: tzw. plac górny - wokół kościoła oraz plac dolny – poniżej. Ich łącznikiem będzie istniejąca skarpa, na której wybudowane zostaną schody oraz specjalna pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na skarpie zostaną zainstalowane specjalne stopnie do siedzenia – wylicza Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Na dolnym placu przy ul. Czapli wybudowana zostanie również fontanna, która będzie posiadać 5 dysz z podświetleniem. Ciekawym elementem architektonicznym będzie natomiast tzw. domek wodny, czyli obiekt kubaturowy, w którym znajdować się będzie automatyka i technologia wody dla fontanny.

– Będzie on architektonicznie nawiązywać do tamtejszej zabudowy. Wykonany zostanie z cegły klinkierowej. Na obu ścianach szczytowych zainstalowane zostaną podświetlone zegary – wylicza Piotr Janik.

 

W ramach realizacji zadania przebudowany zostanie także fragment ul. Czapli. Jezdnia od skrzyżowania z ul. Kard. A. Hlonda w kierunku zachodnim będzie miała charakter ciągu pieszo-jezdnego na długości ok. 85 m. Nawierzchnia na tym odcinku będzie podniesiona o kilka cm.

Do przebudowy nawierzchni placów oraz ul. Czapli wykorzystane zostaną głównie płyty i kostka granitowa. W ramach inwestycji przebudowane zostanie oświetlenie znajdujące się w przebudowywanej przestrzeni, pojawią się także nowe oprawy oświetleniowe. Ponadto zainstalowanych zostanie ponad 30 nowych ławek oraz duża pergola. Co ważne, podczas realizacji inwestycji nie zostanie pominięta zieleń, która będzie stanowić ok. 36 proc. całości zagospodarowywanego terenu.

Inwestycja kosztować będzie 3,5 mln zł, a prace potrwają 12 miesięcy.

– Aktualnie przygotowywana jest umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą, wkrótce nastąpi przekazanie terenu budowy – informuje Piotr Janik.

Miasto stara się także o dotację zadania ze środków unijnych.

– W marcu złożony został wniosek na dofinansowanie. Teraz czekamy na jego ocenę formalną i merytoryczną. Staramy się o refundację 85% wartości inwestycji – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd