Obchody 26 sierpnia – święta Matki Boskiej Częstochowskiej

Ponad trzydzieści tysięcy pątników przybyło do Częstochowy na Jasną Górę, by uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach. Maszerowali w około osiemdziesięciu pielgrzymkach, w tym w tej najliczniejszej – 34. Pielgrzymce Tarnowskiej. Z Tarnowa wędrowało w tym roku 8,5 tysiąca pielgrzymów, a przyświecało im hasło: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

– Nasza pielgrzymka rozpoczęła się eucharystią i przejściem przez Bramę Miłosierdzia Katedry Tarnowskiej – mówi ksiądz Zbigniew Szostak. – Wyruszyliśmy po to, żeby tutaj znowu przejść przez Bramę Miłosierdzia, i by nie tyle symbolicznie, ale w rzeczywistości mieć szansę doświadczyć Bożego Miłosierdzia. Cała pielgrzymka była po to, żeby to, co jest pomiędzy tymi dwoma bramami, bardzo mocno wypełnić.

W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej polskie parafie dokonają Aktu Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski. Stanowi to kolejny, po nabożeństwie jasnogórskim odprawionym przez papieża Franciszka, etap obchodów 1050-lecia Chrztu Polski.

26 sierpnia to tzw. „drugi szczyt pielgrzymkowy”. Pierwszy ma miejsce w Częstochowie 15 sierpnia, czyli w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny