Propagowanie zasad „porozumienia bez przemocy”

   • Częstochowa rozpoczęła projekt, w którym walczy z mową nienawiści
  • Zakłada on edukację w zakresie rozwiązywania sporów
  • Jednym z elementów będzie szkolenie 60 mediatorów rówieśniczych 

Propagowanie zasad „porozumienia bez przemocy”, edukacja w zakresie polubownego rozwiązywania sporów i przeciwdziałanie szerzeniu się mowy nienawiści – to założenia projektu „Strefa empatii – mediacje rówieśnicze”, który startuje w Częstochowie. Jednym z jego elementów będzie szkolenie 60 mediatorów rówieśniczych, którzy mają działać na terenie swoich szkół rozwiązując konflikty i promując język dialogu.

– Projekt ma na celu uświadomienie i przeszkolenie, zarówno młodych ludzi, jak i nauczycieli oraz rodziców, w jaki sposób się komunikować i jak działać, żeby w razie konfliktu unikać stosowania przemocy w jakiejkolwiek formie – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Liczymy na to , że jeżeli będziemy w ten sposób zapobiegać, to jest szansa, że nie będzie w naszym mieście dochodzić do takich sytuacji, o których zdarza nam się słyszeć.

W ostatnim czasie w całej Polsce coraz częściej dochodzi do różnego rodzaju aktów przemocy, których tłem jest mowa nienawiści. Przemoc dotyczy ludzi w każdym wieku a jej postać może być bardzo różna i może występować w różnych miejscach.

– Mowa nienawiści to łamanie praw człowieka. Nienawiść zaczyna się od słów, czyli to, jak się z sobą komunikujemy, może stać się przyczynkiem do agresywnych zachowań – uważa Agata Wierny, pełnomocniczka prezydenta ds. równych szans i inicjatorka projektu. Jej zdaniem hejtowi i mowie nienawiści, tak mocno obecnej np. w internecie, można się przeciwstawić. – Chcielibyśmy pokazać młodym ludziom, że kiedy pojawia się konflikt istnieją inne rozwiązania niż siłowe czy przemocowe, nauczyć ich reagowania na mowę nienawiści oraz zachęcić do walki z uprzedzeniami i stereotypami.

Przeciwdziałanie aktom przemocy będących pochodną szeroko pojętej nietolerancji nie jest zadaniem łatwym – jest to proces długofalowy, który – żeby okazał się skuteczny – należy, zdaniem realizatorów projektu, rozpocząć na jak najwcześniejszym etapie edukacji.

– Ważne jest kształtowanie postaw moralnych, systemu wartości, uświadomienie odpowiedzialności za swoje zachowanie, nauka umiejętności pokonywania konfliktów w drodze mediacji – wylicza Mariola Pawłowska-Rak – mediatorka, reprezentująca Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „dla Rodziny”, które będzie partnerem Urzędu Miasta Częstochowy w realizacji projektu „Strefa empatii – mediacje rówieśnicze”.

W ramach projektu, który jest próbą przywracania podupadającej ostatnio kultury dialogu, przewidziano spotkania informacyjne i szkolenia dla młodzieży (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), rodziców oraz pedagogów.

Zostanie wyszkolonych m.in. 60 mediatorów rówieśniczych, którzy będą działali na terenie swoich szkół propagując posługiwanie się językiem porozumienia bez przemocy i pomagając rozwiązywać konflikty. Dla mediatorów zostaną zorganizowane superwizje, będzie też opracowany specjalny podręcznik, służący im pomocą w pierwszych krokach mediacyjnych. Zaplanowano też – na zakończenie programu edukacji - organizację konferencji poświęconej mediacji oraz ogłoszenie konkursu pod hasłem „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.

Autorzy projektu zakładają, że różnymi działaniami w ramach projektu, który potrwa do grudnia 2017 r.,  zostanie objętych ponad 500 częstochowian.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd