Pod siedzibą ArcelorMittal Poland odbyła się akcja protestacyjna

   • Pikieta przed ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej
  • Główny postulat to wyższe pensje dla pracowników
  • Nie otrzymano odpowiedzi w sprawie porozumienia płacowego 

Protestujący pracownicy ArcelorMittal Poland w ten sposób wyrazili sprzeciw wobec przeciągającym się negocjacjom płacowym.

– Pracodawca pozoruje dialog. 3 marca miały się odbyć kolejne rozmowy płacowe, ale przedstawiciele zarządu w ostatniej chwili je odwołali. W tej sytuacji trudno spodziewać się rychłego finiszu negocjacji i podpisania porozumienia – mówi Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w ArcelorMittal Poland.

Żądania pikietujących mają poparcie w dokumentach zakładowych. Obowiązujące w firmie przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy precyzują bowiem, że porozumienie płacowe na rok 2017 ma być podpisane do końca 2016 r. Tymczasem do tej pory pracownicy nie otrzymali żadnej odpowiedzi na postulaty przedstawione 12 października.

– Żądania strony związkowej dotyczą podwyższenia miesięcznego funduszu wynagrodzeń o 300 zł brutto na każdego pracownika i uzgodnienia zasad podziału tej kwoty, włączenia do płacy zasadniczej tzw. dodatku układowego, wynoszącego 80 zł brutto, oraz wypłaty nagrody za 2016 rok w wysokości 2,5 tys. zł brutto dla każdego pracownika – czytamy w komunikacie NSZZ „Solidarność”.