Stanowisko Forum Samorządowego

   • 20 marca w Przysieku odbyło się III Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Przyjęto na nim stanowisko dot. kierunku rozwoju samorządności w Polsce
  • Do udziału w pracach zaproszono na równych prawach wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w regionie 

Podczas odbywającego się 20 marca w Przysieku III Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyjęto stanowisko wyrażające zaniepokojenie kierunkiem rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce.

 

– Wyrażamy głębokie zaniepokojenie planami zmierzającymi do ograniczenia mieszkańcom prawa do decydowania, komu powierzają zarządzanie swoją gminą, a tym samym do odebrania im możliwości wpływu na los ich małych ojczyzn. Niezwykle niepokojące są doniesienia o projektowanych zmianach w Kodeksie Wyborczym, ograniczających bierne prawo wyborcze lokalnym społecznościom. Nie akceptujemy planów ograniczania kompetencji poszczególnych samorządów, jak też pozbawiania ich instrumentów realizacji powierzonych zadań. Niepokój budzą propozycje zmierzające do centralizacji systemu zarządzania państwem, zwłaszcza w kontekście zmian kompetencyjno-ustrojowych w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego – czytamy w stanowisku.

 

Powołane z inicjatywy samorządu województwa Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych regionu oraz artykułowania interesów i potrzeb zarówno regionu jako całości, jak i poszczególnych powiatów i gmin.

 

Do udziału w pracach forum zaproszone są, na równych prawach, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w regionie ­– powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd