Robocze spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego

   • 11 maja delegacja z ukraińskiego Tarnopola odwiedziła Suwałki
  • Samorządowcy skoncentrowali się na pracy dotyczącej wspólnego udziału w projekcie
  • Współpracę podejmą w ramach programu „Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020” 

Delegacja z ukraińskiego Tarnopola 11 maja odwiedziła Suwałki. Miasto reprezentowali Viktoria Oleksandrowa, Zastępca Prezydenta Tarnopola, Tetiana Korczak, Naczelnik Wydziału Gospodarki i Andrzej Romaniuk, Naczelnik Wydziału ds. Projektów.

Głównym punktem wizyty było robocze spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego z Czesławem Renkiewiczem, prezydentem miasta i Łukaszem Kurzyną, zastępcą prezydenta na czele.

Samorządowcy skoncentrowali się na pracy dotyczącej wspólnego udziału w projekcie w ramach unijnego programu transgranicznego „Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020”. Poza Suwałkami i Tarnopolem w przedsięwzięciu bierze jeszcze udział białoruski Wołkowysk.

Szczegółowe prace nad projektem poprowadził Marcin Bonisławski, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

– Nasz projekt przeszedł do drugiego etapu oceny. Otrzymaliśmy 40 na 45 możliwych punktów. W ramach projektu Suwałki chcą pozyskać dofinansowanie na budowę bulwarów nad Czarną Hańczą. Władze Tarnopola przygotowują się  do budowy miejsc rekreacji i wypoczynku nad miejscowym jeziorem – mówił Marcin Bonisławski.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd