Ile zarobią zwycięzcy wyborów samorządowych?

 

19 i 23 listopada zwołane zostaną pierwsze sesje rad gmin i powiatów oraz sejmików województw wybranych w wyborach samorządowych 2018. Zgodnie z ustaleniami rad gmin za sprawowanie mandatu radnego przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

– Wysokość diety radnego zależy od wielkości gminy i powiatu oraz przez pełnionej przez niego funkcji. Maksymalna przewidziana przepisami wysokość 2 684,13 zł na miesiąc przysługuje za sprawowanie mandatu radnego w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców. Wysokość diety radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca półtorakrotności określanej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W przyszłym roku kwota bazowa zostanie na obecnym poziomie, a więc 1 789,42 zł – wylicza Serwis Samorządowy PAP na podstawie wskazań ministerstwa finansów.

Zgodnie z rozporządzeniem o maksymalnej wysokości diety radnego w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców przysługuje 75% maksymalnej wysokości diety radnego (2 013,10 zł), a w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców – nie więcej niż 50% maksymalnej wysokości diety radnego (1 342,07 zł).

Co więcej, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych diety radnego oraz zwrot kosztów podróży służbowych są wolne od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej kwoty 3 tys. zł miesięcznie.

kup artykuly platne