Polityka społeczna wobec osób starszych jest jednym z priorytetów rządu

   • Według prognoz do 2050 r. ponad 40% Polaków będzie miało powyżej 60 lat
  • Zdaniem wiceminister Bojanowskiej polityka senioralna to jeden z priorytetów rządu
  • Jej celem jest poprawa jakości życia, zwiększenie aktywności i zapewnienie bezpieczeństwa 

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska wzięła udział w zorganizowanej w Sejmie debacie samorządowców, ekspertów i parlamentarzystów o polityce senioralnej. Bojanowska zwróciła uwagę, że w Polsce można zaobserwować zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa.

– Dzisiaj mamy około 20% osób powyżej 60 roku życia. W perspektywie do roku 2050 będzie to ponad 40% Jeżeli prognozy demograficzne nie zmienią się i jeżeli nie zajdą żadne istotne zmiany w strukturach demograficznych w Polsce – zaznaczyła.

Jak podkreśliła, polityka społeczna wobec osób starszych jest jednym z priorytetów rządu. Celem tej polityki – wyjaśniała Bojanowska – jest m.in. poprawa jakości życia seniorów, zwiększenie ich aktywności oraz zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa. Wiceszefowa MRPiPS poinformowała, że ministerstwo pracuje nad dokumentem ws. polityki społecznej wobec osób starszych do roku 2030.– Jej trzy filary to: bezpieczeństwo seniorów, solidarność międzypokoleniowa i uczestnictwo w życiu społecznym. Dokument wyznaczy kierunki działania, ale także realizatorów tej polityki – mówiła.

Bojanowska przypomniała, że MRPiPS realizuje programy skierowane do osób starszych. Chodzi m.in. o „Senior plus” oraz o program „Aktywny i bezpieczny senior”.

– W tym roku (w ramach programu „Senior plus” – przyp red. PAP) wpłynęło 187 ofert na dofinansowanie utworzenia lub wyposażenia czy utrzymania placówek dziennego pobytu dla osób starszych. MRPiPS przeznaczyło na ten cel 30 mln zł – zaznaczyła.

Zdaniem wiceminister, należy zmieniać postrzeganie starości w polskim społeczeństwie. Dlatego MRPiPS podpisało porozumienie z TVP w tej sprawie.– Jeśli popatrzymy na badania, ten obraz osób starszych w telewizji kojarzy się zazwyczaj z problemami - czy to chorobą, czy różnymi niedostatkami. Trzeba mówić o ważności osób starszych w społeczeństwie i o pozytywnej roli, jaką osoby starsze pełnią –uważa Bojanowska.

Na proces starzenia się polskiego społeczeństwa zwrócił uwagę także prof. Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego.

– W ciągu stu lat, od połowy wieku XX, do połowy XXI w. liczba seniorów w naszym kraju zwiększy się siedmiokrotnie – mówił.

Zwrócił jednak uwagę, że możemy przygotować się na ten proces.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl