Czy wiemy, jak zmienić sprzedawcę prądu i gazu?

 

90 proc. odbiorców prądu i gazu zdaje sobie sprawę, że może zmienić sprzedawcę tych mediów, ale ponad połowa nie wie jak to zrobić lub uważa za zbyt skomplikowane – wynika z raportu „Rynek energii elektrycznej w Polsce – co Polacy wiedzą o zmianie sprzedawcy?”

Prawo zakupu prądu i gazu od dowolnie wybranego sprzedawcy daje konsumentom zasada TPA (z ang. Third Party Access), czyli zasada dostępu stron trzecich, gdzie stronami są właściciel sieci, sprzedawca energii oraz jej odbiorca. Badanie dotyczące świadomości działania tej zasady wśród Polaków zlecił koncern energetyczny Fortum, posiadający aktywa energetyczne m.in. na Górnym Śląsku i w Częstochowie.

Z raportu wynika, iż zdecydowana większość ankietowanych wie, że może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej i gazu. Jednak, mimo potencjalnych korzyści z tym związanych, ponad 60 proc. pytanych nie rozważa takiego kroku. W przypadku ponad połowy ankietowanych (53 proc.) wynika to z braku świadomości, jak przebiega proces zmiany dostawcy energii.

"Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej i gazu jest bardzo prosta. Co do zasady cały proces wygląda podobnie jak w przypadku zmiany operatora sieci komórkowej, a ten mechanizm jest nam przecież doskonale znany. Wraz z postępującą liberalizacją rynku dostawcy usług energetycznych oferują klientom coraz bardziej atrakcyjne rozwiązania w przystępnych cenach" – skomentował we wtorek Mariusz Caliński, odpowiedzialny w Fortum za sprzedaż gazu i prądu na polskim rynku.

Prawie 80 proc. badanych przyznało, że do zmiany sprzedawcy mogłyby skłonić ich niższe ceny energii. Dla ponad 60 proc. ankietowanych obniżenie rachunku za energię o 20-100 zł byłoby decydujące przy podjęciu tego rodzaju decyzji. Odbiorcy oczekują również bardziej przejrzystych i zrozumiałych faktur, a także transparentności oferty poszczególnych dostawców. Niedawno 400 ofert 16 działających na polskim rynku dostawców energii przeanalizował Polski Instytut Badań Jakości.

Respondenci, uczestniczący w internetowym badaniu „Rynek energii elektrycznej w Polsce – co Polacy wiedzą o zmianie sprzedawcy?” zostali dobrani tak, by odzwierciedlali strukturę wiekową polskiego odbiorcy energii elektrycznej i gazu.

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki monitorującego procesy zmiany sprzedawców energii wynika, iż w końcu lipca br. liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej wzrosła od końca 2016 r. o 6,4 proc. (do ponad 185 tys.), natomiast wśród gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G) nastąpił wzrost o 11,8 proc. (do niespełna 517,5 tys.).

Wśród odbiorców przemysłowych liczba zmian sprzedawcy odnotowana w czerwcu wynosiła 660, a w lipcu 1170. Natomiast w grupie taryfowej G w czerwcu br. dostawcę prądu zmieniło 9350 odbiorców, a w lipcu 6415.

W przypadku gazu od początku prowadzenia monitoringu, czyli od 2011 r. do połowy br. dostawcę zmieniło ponad 108,1 tys. klientów, głównie indywidualnych. Według URE, liczba zmian sprzedawcy jest prostym i wiarygodnym miernikiem rozwoju konkurencyjnego rynku. Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in. stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Źródło: