Liczba ofiar wypadków drogowych spadła

 

Jak poinformowała Komisja Europejska, w 2017 roku na drogach państw należących do Unii Europejskiej zginęło 25 300 osób. Choć jest to znaczna liczba, jest o 2% mniejsza niż w roku wcześniejszym. W Polsce spadek ofiar wynosi 6%, mimo iż nasze drogi nadal należą do najniebezpieczniejszych w UE – są na czwartym miejscu od końca. Gorzej jest wyłącznie w Rumunii, gdzie notuje się średnio 98 ofiar śmiertelnych, w Bułgarii – z 96 wypadkami śmiertelnymi oraz w Chorwacji, gdzie jest ich średnio 80 na milion mieszkańców.

Na drogach państw członkowskich zginęło średnio 49 osób, w Polsce natomiast – 75. Mimo to w statystykach dostrzegalna jest poprawa, ponieważ rok wcześniej na milion osób przypadało 80 śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.

Najlepsze wyniki bezpieczeństwa na terenie UE osiągnęły w 2017 roku Szwecja (25 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców), Wielka Brytania (27), Holandia (31) i Dania (32). Największy spadek liczby ofiar w porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskały natomiast Estonia (-32%) i Słowenia (-20%).

Źródło: