Potomstwo planuje 41% kobiet

 

41 proc. kobiet w wieku 18-45 lat planuje potomstwo i odsetek ten nie zmienił się znacząco w ostatnich czterech latach, po wprowadzeniu rozwiązań z zakresu polityki prorodzinnej i poprawieniu się sytuacji na rynku pracy – wynika z najnowszego sondażu CBOS. W krótkiej perspektywie, 3-4 lat, dziecko planuje co czwarta respondentka w tym wieku.

Według CBOS, krótkoterminowe plany prokreacyjne w znacznej mierze zależą od liczby posiadanych dzieci oraz wieku respondentek. Zamiar powiększenia rodziny w ciągu najbliższych 3-4 lat najczęściej deklarują ankietowane w wieku 25-29 lat. Szanse na kolejne dziecko maleją wraz z liczbą posiadanych dzieci; z kolei zamierzeniom prokreacyjnym sprzyja wyższe wykształcenie i wsparcie w codziennej opiece nad dzieckiem ze strony najbliższego otoczenia. W przypadku kobiet bezdzietnych istotnym czynnikiem jest praca zarobkowa, jeśli chodzi o kobiety mające już dzieci – posiadanie małego dziecka.

Znacząca większość bezdzietnych kobiet (78 proc.) deklaruje, że zamierza mieć dzieci, plany takie ma również niemal połowa (45 proc.) kobiet mających jedno dziecko i jedynie co dziesiąta mająca dwoje dzieci – podaje CBOS. Kobiety mające troje dzieci sporadycznie deklarują zamiar powiększenia rodziny (4 proc.).

Jak podkreśla CBOS, w ostatnich czterech latach nie zmienił się odsetek kobiet w wieku 28-45 lat planujących potomstwo. Obecnie jest to 41 proc. respondentek (wówczas 40 proc.), 25 proc. zamierza te plany zrealizować w ciągu najbliższych 3-4 lat, 37 proc. – w dalszej perspektywie. 22 proc. nie planuje dzieci.

Odsetek kobiet planujących dzieci spada wraz z wiekiem. Ogromna większość respondentek od 18 do 24 życia (84 proc.) i ponad połowa mających od 25 do 34 lat (52 proc.) planuje w przyszłości potomstwo. Wśród tych, które ukończyły 35 rok życia, plany powiększenia rodziny deklaruje co dziesiąta.

Według badań CBOS, krótkoterminowe plany prokreacyjne najczęściej deklarują kobiety poniżej 35 roku życia mające jedno dziecko (54 proc.) oraz bezdzietne w wieku 25–30 lat (53 proc.), choć bezdzietne trochę młodsze (w wieku 21–24 lata), a także trochę starsze (powyżej 30 roku życia) zamierzenia takie formułują niewiele rzadziej (odpowiednio: 48 proc. i 46 proc.).

CBOS, biorąc pod uwagę inne charakterystyki społeczno-demograficzne, zauważa, że krótkookresowe plany prokreacyjne częściej deklarują absolwentki wyższych uczelni (33 proc.), respondentki zadowolone z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (28 proc.), ankietowane będące w związku formalnym bądź nieformalnym (28 proc.) oraz mieszkanki największych, ponad półmilionowych miast (32 proc.). Wśród kobiet, które mają już potomstwo, plany powiększenia rodziny częściej deklarują ankietowane mające młodsze dzieci.

Źródło: