Szacunek w sieci

 

Szacunek to wartość, której brak skutkuje niepokojącymi zjawiskami w internecie, takimi jak cyberprzemoc, hejt, seksting czy ksenofobia – uważają eksperci. We wtorek pod hasłem "Tworzymy kulturę szacunku w sieci" obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu.


Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r.; ma uczyć dzieci i młodzież bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych. W Polsce organizowany jest od 2005 r. przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) – realizatorzy unijnego programu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

W tym roku DBI obchodzony jest pod hasłem "Tworzymy kulturę szacunku w sieci", które ma uzmysłowić internautom jak wielki wpływ szacunek lub jego brak ma na bezpieczeństwo korzystania z usług w sieci. "Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To wartość, bez której nie można zbudować kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami w internecie, takimi jak cyberprzemoc, hejt, seksting czy ksenofobia" – mówi koordynująca w NASK Polskie Centrum Programu Safer Internet Anna Rywczyńska.

Jak twierdzi NASK, internet staje się dla wielu osób drugim światem, co niesie ze sobą korzyści, ale też zagrożenia. Wskazuje, że szczególnie narażone są osoby "przyjmujące bezkrytycznie wszelkie zamieszczane tam informacje, w tym również informacje mogące stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka".

Dlatego w ramach tegorocznych obchodów DBI szkoły, organizacje pozarządowe i inne instytucje organizują różnego rodzaju inicjatywy edukacyjne dla dzieci i dorosłych na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęcia edukacyjne, happeningi, konkursy). Wiele inicjatyw dotyczyć będzie m.in. promocji zasad bezpiecznego korzystania z internetu oraz uświadamiania społeczności szkolnej, że w cyberprzestrzeni bardzo często umieszczają dużo prywatnych informacji.

Do organizatorów obchodów DBI zgłoszono łącznie ponad 2,5 tys. różnego rodzaju imprez; kolejne można zgłaszać do 20 lutego za pośrednictwem strony www.dbi.pl.Inauguracja tegorocznego DBI odbędzie się w warszawskim kinie Atlantic. Uczestniczyć w niej będzie 300 profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. W programie konferencji znajduje się m.in. wykład na temat problemów języka i komunikacji w internecie oraz dyskusja panelowa poświęcona problematyce tworzenia kultury szacunku w sieci.


Źródło: