Iluminacja barw narodowychOd czasu nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lutego 2004 roku, 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Z tej okazji – od godz. 20.00 do północy 2 maja oraz 3 maja – na budynku Sejmu przy Wiejskiej wyświetlona będzie okolicznościowa iluminacja barw narodowych.

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej to złożenie białego i czerwonego pasa, czyli kolorów polskiego godła – białego orła na czerwonym tle. Barwy te w czasach drugiej wojny światowej kolory były symbolem niezłomności narodu, woli zwycięstwa i nadziei na wolność. W przepisach prawnych zostały unormowane po raz pierwszy w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 roku, chociaż ich początki sięgają dynastii Piastów.

– Święto ustanowiono na wzór innych krajów, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, gdzie zostało po raz pierwszy ustanowione na pamiątkę uchwalenia pierwszej flagi amerykańskiej z 1777 r. Wprawdzie w czasie powstania listopadowego Sejm uchwalił barwy biało-czerwone, ale nie dla flagi, tylko dla kokardy narodowej, której używała patriotycznie nastawiona ludność, a także wojsko. Dopiero po zakończeniu I wojny światowej, w sierpniu 1919 r., Sejm uchwalił barwy flagi narodowej – Andrzej Bebłowski z Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego.

Barwy narodowe, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają prawnej ochronie. Zgodnie z ich postanowieniami, flaga polska powinna być szanowana, dlatego eksponowana może być wyłącznie godnie – na drzewcu lub maszcie. Ponadto – na terenie Polski – flaga polska ma pierwszeństwo przed każdą inną.

Dzień Flagi w Polsce jest jednocześnie Dniem Polonii i Polaków poza granicami kraju.

Źródło: