To symboliczny moment, w którym zaczynamy pracować na siebie

 

Dzień wolności podatkowej w Polsce przypada w tym roku w dniu 6 czerwca. To o 3 dni wcześniej niż w ubiegłym roku – zakomunikowało Centrum im. Adama Smitha.

Według definicji dzień wolności podatkowej to symboliczny moment roku, w którym zrywamy z pracą na potrzeby rządu i zaczynamy pracować wyłącznie na potrzeby własne i swoich rodzin. Do jego obliczenia Centrum im. Adama Smitha wykorzystuje stosunek wszystkich wydatków publicznych, a więc budżetu państwa, samorządów czy funduszy celowych, do PKB.

Jak wyjaśniają eksperci, w tym roku dzień wolności podatkowej przypada 3 dni wcześniej z powodu szybszego o ok. 100 mld zł wzrostu PKB w stosunku do wydatków publicznych, które w 2018 roku są o ok. 20 mld zł większe. Dzień wolności podatkowej obliczany jest przez Centrum im. Adama Smitha 25 rok z rzędu.

Źródło: