Witold Waszczykowski wskaże kierunki polityki resortu

   • Dziś o godz. 9.00 Witold Waszczykowski wygłosi w Sejmie expose
  • Będzie ono dotyczyło głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku
  • Główne tezy wystąpienia zapowiedział wiceminister Szymański 

Dziś o godz. 9.00 szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski wygłosi w Sejmie expose na temat głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku.

Założenia te na początku roku przyjął rząd. Wczoraj zostały one również przedstawione przez szefa resortu członkom sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Mają się wśród nich znaleźć m.in. bezpieczeństwo, silna pozycja Polski w Europie i Unii Europejskiej, integracja regionalna, polityka wschodnia, globalne i ekonomiczne interesy Polski na świecie, a także sprawy konsularne i polonijne.

– Będą tam oczywiście wątki europejskie, natomiast ja w piątek będę w Sejmie mówił na temat polityki czysto unijnej, więc będzie do tego pewien aneks dotyczący integracji europejskiej – zapowiedział wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

Zgodnie z przewidywaniami, jako kluczowi partnerzy naszego kraju mają zostać wskazani Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Japonia, Chiny i Indiem, a także państwa Trójmorza – Estonia, Litwa, Bułgaria, Rumunia i kraje Grupy Wyszehradzkiej – Węgry, Czechy, Słowacja.

– W bezpieczeństwie to są Stany, to jest Wielka Brytania, to są państwa, które przysyłają do nas żołnierzy. W dziedzinie gospodarczej, europejskiej, to są Niemcy, Francja, to są najbliżsi nasi sąsiedzi, którzy stanowią dla nas pewną podstawę do formowania polityki – zdradził szef MSZ we wczorajszej rozmowie z dziennikarzami.

Po przemówieniu ministra Waszczykowskiego zaplanowano niemal 7-godzinną sejmową debatę nad przedstawionymi tezami.