Zakończyły się obrady 374. zebrania Konferencji Episkopatu Polski

Polscy biskupi na plenarnym zebraniu zabrali głos przede wszystkim w sprawie budzącej ostatnio największe emocje – ustawy antyaborcyjnej. W trakcie konferencji prasowej, która podsumowywała dwudniowe obrady, Rzecznik episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik odczytał fragment komunikatu Konferencji Episkopatu Polski.

–Życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną; biskupi przypominają, iż nie popierają projektów zapisów prawnych, które przewidują karanie kobiet, które dopuściły się aborcji. – głosi stanowisko Episkopatu. – Te kwestie Kościół rozwiązuje w sakramencie pojednania i zgodnie z przepisami kodeksu prawa kanonicznego i normami etyczno-moralnymi. Konferencja Episkopatu Polski jednocześnie zachęca do modlitwy w intencji kobiet, które swoim życiem wypełniają powołanie do macierzyństwa oraz w intencji kobiet, które przeżywają trudności w swoim życiu, aby znajdowały wsparcie ze strony rodziny i otoczenia – zamieszczono w dalszej treści.

Na konferencji Episkopatu poruszano również temat zakazu handlu w niedzielę.

– Jeżeli chodzi o inne tematy zebrania plenarnego KEP, to księża biskupi wspierają projekt, który mówi o możliwości wolnej niedzieli, aby podobnie jak w innych krajach europejskich, również była taka możliwość. Chodzi o troskę o rodziny w Polsce – oświadczył rzecznik.

W centrum zainteresowań polskich biskupów  było także podsumowanie Światowych Dni Młodzieży, 1050. rocznica Chrztu Polski, Pielgrzymka Narodowa do Rzymu, Rok Miłosierdzia, a także kryzys migracyjny.