Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostrzega

 

Jak poinformował w komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych, zalecana jest ostrożność w związku z osobami, które odwiedzają przedsiębiorców jako kontrolerzy RODO.

– Do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotarły sygnały, że u przedsiębiorców pojawiają się osoby podające się za kontrolerów RODO. W jednym ze znanych nam przypadków osoby takie okazały legitymację i upoważnienie do kontroli. Dokumenty te były oczywiście fałszywe – głosi komunikat Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Choć w najbliższym czasie są planowane kontrole przedsiębiorców, są one zawsze wcześniej zapowiadane pisemnie. Dodatkowo Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje, że wzór legitymacji kontrolerów z urzędu jest określony w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 kwietnia 2004 roku w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

– Jednym z zabezpieczeń takiej legitymacji jest m.in. hologram. Musi on być na każdej legitymacji, którą posługują się kontrolerzy prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ważne jest jednak zachowanie ostrożności i baczniejsze weryfikowanie tożsamości zgłaszających się osób. Ponadto w przypadku wątpliwości co do wiarygodności osoby, która okaże dokumenty upoważniające do kontroli, istnieje możliwość telefonicznego zweryfikowania, czy rzeczywiście jest tą, za którą się podaje i jest upoważniona przez prezesa UODO do przeprowadzenia kontroli – ostrzega prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podając numer do kontaktu: (22) 531 07 71.

Źródło: